Polski ogród naturalistyczny

Ogród naturalistyczny nawiązuje do naturalnego krajobrazu lub imituje ten krajobraz, szeroko czerpiąc z natury i naśladując naturalne reguły ekosystemów. Przykładami ogrodów naturalistycznych są parki krajobrazowe oraz ogrody japońskie (które nawiązują do dzikiej przyrody na poziomie symbolicznym).

Przedstawiamy zestaw drzew i krzewów, które występują naturalnie na większej powierzchni Polski, w związku z tym nadają się dobrze do tworzenia krajobrazów i zakątków naturalistycznych.

Item added to cart Zobacz koszyk Zapytanie