Ogród naturalistyczny nawiązuje do naturalnego krajobrazu lub imituje ten krajobraz, szeroko czerpiąc z natury i naśladując naturalne reguły ekosystemów. Przykładami ogrodów naturalistycznych są parki krajobrazowe oraz ogrody japońskie (które nawiązują do dzikiej przyrody na poziomie symbolicznym).

Przedstawiamy zestaw drzew i krzewów, które występują naturalnie na większej powierzchni Polski, w związku z tym nadają się dobrze do tworzenia krajobrazów i zakątków naturalistycznych.

Bluszcz pospolity *Ekran* 120x180h cm – Hedera helix Bluszcz pospolity *Ekran* 120x180h cm – Hedera helix
775 
Brzoza brodawkowata – Betula pendula Brzoza brodawkowata – Betula pendula
Cena od: 1150 
Buk pospolity – Fagus sylvatica Buk pospolity – Fagus sylvatica
Cena od: 1900 
Cis pospolity – Taxus baccata Cis pospolity – Taxus baccata
Cena od: 19500 
Czeremcha zwyczajna – Prunus padus Czeremcha zwyczajna – Prunus padus
Cena od: 1250 
Dąb błotny – Quercus palustris Dąb błotny – Quercus palustris
Cena od: 1400 
Dąb czerwony – Quercus rubra Dąb czerwony – Quercus rubra
Cena od: 1250 
Dąb szypułkowy – Quercus robur Dąb szypułkowy – Quercus robur
Cena od: 1250 
Dereń jadalny – Cornus mas Dereń jadalny – Cornus mas
Cena od: 1250 
Dereń jadalny 2,5m – Cornus mas Dereń jadalny 2,5m – Cornus mas
Unikat
1800 
Głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna
Cena od: 1250 
Grab pospolity  – Carpinus betulus Grab pospolity  – Carpinus betulus
Cena od: 1150 
Jabłoń 'Golden Hornet’ – Malus Jabłoń 'Golden Hornet’ – Malus
-30%
Cena od: 1150 
Jabłoń 'Mokum’ – Malus Jabłoń 'Mokum’ – Malus
Cena od: 1400 
Jabłoń 'Ola’ – Malus Jabłoń 'Ola’ – Malus
Cena od: 1400 
Jarząb pospolity / jarzębina – Sorbus aucuparia Jarząb pospolity / jarzębina – Sorbus aucuparia
Cena od: 1250 
Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior
Cena od: 1250 
Klon jawor – Acer pseudoplatanus Klon jawor – Acer pseudoplatanus
Cena od: 1250 
Klon polny – Acer campestre Klon polny – Acer campestre
Cena od: 1250 
Klon pospolity – Acer platanoides Klon pospolity – Acer platanoides
Cena od: 1150 
Lipa drobnolistna – Tilia cordata Lipa drobnolistna – Tilia cordata
Cena od: 1250 
Lipa szerokolistna – Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna – Tilia platyphyllos
Cena od: 1250 
Modrzew europejski – Larix decidua Modrzew europejski – Larix decidua
Cena od: 1150 
Olcha czarna – Alnus glutinosa Olcha czarna – Alnus glutinosa
Cena od: 1050 
Sosna czarna – Pinus nigra Sosna czarna – Pinus nigra
Cena od: 900 
Sosna kosodrzewina – Pinus mugo Sosna kosodrzewina – Pinus mugo
Cena od: 900 
Sosna limba – Pinus cembra Sosna limba – Pinus cembra
Cena od: 1400 
Sosna pospolita – Pinus sylvestris Sosna pospolita – Pinus sylvestris
Cena od: 1000 
Świerk kłujący *Mieszany* – Picea pungens Świerk kłujący *Mieszany* – Picea pungens
Cena od: 800 
Wierzba biała – Salix alba Wierzba biała – Salix alba
-33%
Cena od: 1150 
Item added to cart Zobacz koszyk Zapytanie